Svensk Kreditleasing Invest AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Kalmar, Västervik, .

Bolaget skall bedriva uthyrning och försäljning av fast och lös egendom såsom kontorsmaskiner och bilar, finansieringsverksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller i lag om kreditrörelse samt konsultverksamhet och utbildning inom företagsledning och finansiering, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Svensk Kreditleasing Invest AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: information saknas
Adress: Källsberg, 59094