Svensk Kreditleasing Invest AB

Bolaget skall bedriva uthyrning och försäljning av fast och lös egendom såsom kontorsmaskiner och bilar, finansieringsverksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller i lag om kreditrörelse samt konsultverksamhet och utbildning inom företagsledning och finansiering, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.