Svenska Bil Förvaltning Södertälje AB

Bolaget skall idka köp och försäljning av bilar, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.