Svenska Vindel AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Skövde, Västra Götaland, .

Bolaget skall äga vindkraftverk i Sverige och sälja den producerade elen.

Kontaktuppgifter till Svenska Vindel AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: information saknas
Adress: Kungsgatan 9, 54131