Svenska Vindel AB

Bolaget skall äga vindkraftverk i Sverige och sälja den producerade elen.