T.A Trä

Byggvaruförmedling såsom försäljning av byggmaterial. Träförädling. Fastighetsförvaltning och uthyrning av lägenheter. Byggnadsarbeten.