Tallquist Fastighets AB

Bolaget skall äga och förvalta fasigheter samt därmed förenlig verksamhet.