Terra Firma Gothia AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Lomma, Skåne, .

Bolaget skall förvalta aktier och driva konsultverksamhet i marknadsfrågor, samt idka fastighetsförvaltning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Terra Firma Gothia AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 016291995
Adress: Box 31, 23721