Thornell Fastigheter AB

Bolagets verksamhet är att bedriva fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.