Thorssons Fastighets AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter samt bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.