Tidaholms Bostads AB

Bolaget skall inom Tidaholms kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, lokaler och därtill hörande kollektiva anordningar. Bolaget äger även rätt att efter tillstånd från kommunfullmäktige, förvärva annan fastighet.