Tidaholms Fastighetsförvaltning AB

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med svenska och utländska aktier och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.