Timmerkojan

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Uppsala, .

Restaurangrörelse, lunch och pub.

Kontaktuppgifter till Timmerkojan
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 017412037
Adress: Börsta 112, 74793