Tkp Förvaltnings AB

Bolaget skall förvalta fast och lös egendom, handel med och uthyrning av bygg- och entreprenadmaskiner och fordon och därmed förenlig verksamhet.