Tobojo Fastighets AB

Bolaget skall bedriva äventyrshus, bedriva fritids-,rekreations- och turistverksamhet med boende och anordnande av events, fastighetsförvaltning, värdepappershandel och byggnadsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.