Tommy Innala AB

Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.