Trästaden AB

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter med bostäder och affärslägenheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.