Trästaden AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Gävleborg, Hudiksvall, .

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter med bostäder och affärslägenheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Trästaden AB
Hemsida: www.Trastaden.se
Email: information saknas
Telefon: 0650741400
Adress: Box 31, 82421