Tre Krögare AB

Bolaget skall bedriva hotell och konferansverksamhet samt äga och förvalta fast egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.