Trekantenbostäder AB

Bolaget skall driva handel med samt förvaltning och uthyrning av bostäder jämte därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också bedriva handel och förvaltning av värdepapper.