Trimeko

Bolaget kommer att utföra transporter på väg. Service och underhåll av båtar. Konsultverksamhet inom industriteknik, automation och IT. Byggnadsarbeten. Fastighetsskötsel. Äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.