Tuominens Fastighet och Lego

Äga och förvalta fastigheter, legobearbetning samt all härmed förenlig verksamhet.