U S Byggen AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Gislaved, Jönköping, .

Bolaget skall bygga, köpa, äga och förvalta fastigheter och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till U S Byggen AB
Hemsida: www.USByggen.se
Email: information saknas
Telefon: 037180500
Adress: Box 108, 33223