United Berries AB

Bolaget skall beriva köp, försäljning och förvaltning av fast egendom och värdepapper samt bedriva handel med bär- och svampprodukter och därmed förenlig verksamhet.