Vaagen Holding AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Danderyd, Stockholm, .

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Vaagen Holding AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 0467006400
Adress: Bergstigen 17, 18278