Värmdö Hamnar AB

Bolaget skall äga, förvalta och vidareutveckla fastigheter och hamnanläggningar med tillhörande verksamheter inom Värmdö kommun.