Värmdö-Ösby Fastighets AB

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.