Vasallen Falun Exploatering AB

Bolaget ska äga, förvalta, utveckla, köpa och försälja fast egendom samt äga och förvalta lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.