Vasamark Svenska AB

Bolaget skall förvärva fastigheter och värdehandlingar, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.