Väsbyhems Parkerings AB

Bolaget ska bedriva parkeringsverksamhet samt in- och uthyrning av parkeringsytor. Bolaget ska även förvärva, sälja, äga, bygga, förvalta och upplåta fastigheter och tomträtter för att bedriva ovanstående ändamål. Bolaget äger även rätt att bedriva liknande byggnads-, förvaltnings- och driftuppdrag för annan uppdragsgivares räkning.