Vetlanda Invest AB

Föremålet för bolagets verksamhet är förvaltning av fastigheter och värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.