Vh 1:92 Fastighets AB

Bolaget skall förvalta lös och fast egendom och idka därmed förenlig verksamhet.