Vilhelmina Bostäder AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Västerbotten, Vilhelmina, .

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att inom Vilhelmina kommun förvärva, äga, förvalta fastigheter eller tomträtter och bygga bostäder, affärslägenheter, lokaler för småindustri och hantverk och kollektiva anordningar samt bedriva härmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Vilhelmina Bostäder AB
Hemsida: www.vibo.se
Email: vibo@vilhelmina.se
Telefon: 094014370
Adress: Volgsjövägen 48, 91232