Villa Tara AB

Bolaget skall idka fastighetsförvaltning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.