Vindeln Bostäder AB

Bolaget skall inom Vindelns kommun förvalta fastigheter, tomträtter, och förvärva’/försälja sådana samt att bygga bostäder och lokaler.