Vinerik Fastighets AB

Bolaget skall äga, förvalta och hyra ut fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.