Volgsjö Fastigheter AB

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, uthyrning av bostäder och lokaler, jämte därmed förenlig verksamhet.