Wallenstam Kvillebäcken Bostäder AB

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.