Wäsa Stugby AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Älvdalen, Dalarna, .

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom främst områdena reklam, utbildning och databearbetning jämte fastighetsförmedling.

Kontaktuppgifter till Wäsa Stugby AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 025141490
Adress: Box 53, 79622