Wäsa Stugby AB

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom främst områdena reklam, utbildning och databearbetning jämte fastighetsförmedling.