Welandergruppen AB

Bolaget skall utföra byggnadskonstruktioner samt driva försäljning av byggnadsmaterial, förvaltning av fastighet och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.