Wigard AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast egendom och bedriva fastighetsförvaltning, handel med värdepapper, management consulting, köp och försäljning av handelsvaror inom företrädesvis kemisk tekniska produkter, uthyrning av klassiska bilar samt därmed förenlig verksamhet.