Witalabostäder AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Jönköping, Vetlanda, .

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Vetlanda kommun förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.

Kontaktuppgifter till Witalabostäder AB
Hemsida: www.witalabostader.se
Email: info@witalabostader.se
Telefon: 038319480
Adress: information saknas 57480