Witalabostäder AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Vetlanda kommun förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.