Xw-Invest AB

Bolaget skall idka byggnadsrörelse, äga och förvalta fastigheter, bedriva industriell verksamhet, äga, förvalta och bedriva handel med värdepapper sant därmed förenlig verksamhet.