Yellow House Group AB

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet samt uthyrning och förvaltning inom fastighetsområdet, äga fastigheter därmed förenlig verksamhet.