Zybell Förvaltning KB

Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet avseende företagsutveckling samt förvaltning, genom operatörsverksamhet och ägande, av fast egendom och bostadsrätt samt därmed förenlig verksamhet.