Zybell Förvaltning KB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Stockholm, .

Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet avseende företagsutveckling samt förvaltning, genom operatörsverksamhet och ägande, av fast egendom och bostadsrätt samt därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Zybell Förvaltning KB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 0705668449
Adress: Asbjörnsens Väg 6, 16761