Lediga lägenheter & hyresrätter i Orsa

På Fixalyan.se listas Sveriges alla privata hyresvärdar eller fastighetsägare. Nedan listas specifikt lediga lägenheter i Orsa / lediga hyreslägenheter i Orsa / byteslägenheter i Orsa.

Så om du letar efter Lediga lägenheter & hyresrätter i Orsa så kan du nedan utforska vårt register av hyresvärdar och fastighetsägare helt kostnadsfritt nedan.

Orsabostäder AB

Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Orsa kommun förvärva, bebygga, äga, avyttra och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.