Lediga lägenheter & hyresrätter i Hofors

På Fixalyan.se listas Sveriges alla privata hyresvärdar eller fastighetsägare. Nedan listas specifikt lediga lägenheter i Hofors / lediga hyreslägenheter i Hofors / byteslägenheter i Hofors.

Så om du letar efter Lediga lägenheter & hyresrätter i Hofors så kan du nedan utforska vårt register av hyresvärdar och fastighetsägare helt kostnadsfritt nedan.

Hoforshus AB

Bolaget ska till föremål för sin verksamhet ha * att förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder och lokaler för hantverkets och industrins behov, för kommunal service och affärsidkare, * att stimulera stimulera och befrämja näringslivsverksamheten, * att äga aktier och andelar i bolag, * att anställa och samordna personal för teknisk försörjning inom Hofors kommunkoncern, * svara för teknisk försörjning för Hofors kommun och därmed sammanhängande verksamheter * att bedriva förenlig verksamhet.