Lediga lägenheter & hyresrätter i Ockelbo

På Fixalyan.se listas Sveriges alla privata hyresvärdar eller fastighetsägare. Nedan listas specifikt lediga lägenheter i Ockelbo / lediga hyreslägenheter i Ockelbo / byteslägenheter i Ockelbo.

Så om du letar efter Lediga lägenheter & hyresrätter i Ockelbo så kan du nedan utforska vårt register av hyresvärdar och fastighetsägare helt kostnadsfritt nedan.

Ockelbogårdar AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Ockelbo kommun förvärva, äga, förvalta och avyttra fastigheter eller tomträtter och bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar samt bedriva härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dessutom bedriva verksamhet avseende anläggande och drift- och underhåll av kommunens fastighetsbestånd, lokalvård, viss vaktmästeriservice samt bedriva annan härmed samhörande verksamhet.