Lediga lägenheter & hyresrätter i Jämtland

På Fixalyan.se listas Sveriges alla privata hyresvärdar eller fastighetsägare. Nedan listas specifikt lediga lägenheter i Jämtland / lediga hyreslägenheter i Jämtland / byteslägenheter i Jämtland.

Så om du letar efter Lediga lägenheter & hyresrätter i Jämtland så kan du nedan utforska vårt register av hyresvärdar och fastighetsägare helt kostnadsfritt nedan.

Östersundsbostäder AB

Bolaget skall inom Östersunds kommun förvärva, äga, förvalta och avyttra fastigheter och tomträtter och bygga bostäder, affärslokaler och därtill hörande kollektiva anordningar. Bolagets verksamhet får också omfatta uppförande av småhus för försäljning och deltagande i elevbostadsverksamhet och bostadsförmedling. Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjningen inom Östersunds kommun genom att till kommunens invånare, i alla delar av kommunen, erbjuda hyreslägenheter till konkurrenskraftiga hyror och vara ett riktmärke för hyressättningen på Östersunds bostadsmarknad. Tillämpningen av den kommunala självkostnadsprincipen utgör inte hinder för utdelning av vinst från bolaget så länge vinsten inte överstiger skälig förräntning på det av aktieägarna i bolaget tillskjutna kapitalet.

Årehus AB

Bolaget skall inom Åre kommun förvärva, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter, bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar, samt i egna eller inhyrda anläggningar producera energi för distribution och försäljning.