Lediga lägenheter & hyresrätter i Krokom

På Fixalyan.se listas Sveriges alla privata hyresvärdar eller fastighetsägare. Nedan listas specifikt lediga lägenheter i Krokom / lediga hyreslägenheter i Krokom / byteslägenheter i Krokom.

Så om du letar efter Lediga lägenheter & hyresrätter i Krokom så kan du nedan utforska vårt register av hyresvärdar och fastighetsägare helt kostnadsfritt nedan.

Trångsviksbolaget AB

Bolaget skall verka för regional tillväxt vilket innebär att ekonomiskt, juridiskt och verksamhetsmässigt initiera, stödja och leda organisationer, föreningar, företag och enskilda till framgångsrik verksamhet. Bolaget har ambitionen att vara den lokala part som kommunen och länsorganen har som naturlig kanal till regionen. Bolaget skall genom initiativkraft garantera tillväxt och svara för den administrativa och ekonomiska förvaltningen av Intresseföreningen för Trångsviksbolaget AB. Förutom ekonomisk- juridisk rådgivning samt administrativ service inom regionen, ingår också kapitalförvaltning samt ägande och tillhandahållande av riskkapital och fastigheter i bolagets verksamhet.

Storåns Bykooperativ Ekonomisk Fören

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: att enligt socialtjänstens och hälso- och sjukvårdslagens intentioner tillhandahålla äldrekooperativt boende samt övrig erforderlig äldreomsorgsverksamhet såsom sjuk- och hälsovård, hemtjänst – hemsjukvård, dagcentral och färdtjänst. Kooperativet kan dessutom driva för äldreomsorgen närstående verksamheter såsom studieresor, trädgårdsodling, service-, fritids-, kultur- och inköpsverksamhet, vari medlemmarna deltar som konsumenter och eller producenter. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.