Lediga lägenheter & hyresrätter i Älmhult

På Fixalyan.se listas Sveriges alla privata hyresvärdar eller fastighetsägare. Nedan listas specifikt lediga lägenheter i Älmhult / lediga hyreslägenheter i Älmhult / byteslägenheter i Älmhult.

Så om du letar efter Lediga lägenheter & hyresrätter i Älmhult så kan du nedan utforska vårt register av hyresvärdar och fastighetsägare helt kostnadsfritt nedan.

Älmhultsbostäder AB

Bolaget skall inom Älmhults kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter samt bygga bostäder, lokaler och därtill hörande kollektiva anordningar. Bolagets syfte är att med tillämpning av kommunal självkostnads- och likställighetsprincip främja bostadsförsörjningen i Älmhults kommun. Tillämpning av den kommunala självkostnadsprincipen utgör ej hinder för utdelning av vinst från bolaget så länge utdelningen ej överstiger skälig förräntning på det av aktieägaren tillskjutna kapitalet. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Älmhults kommun.

Populära sökningar till denna sida: fastighetsägare i älmhult, privata hyresvärdar älmhult