Lediga lägenheter & hyresrätter i Älvsbyn

På Fixalyan.se listas Sveriges alla privata hyresvärdar eller fastighetsägare. Nedan listas specifikt lediga lägenheter i Älvsbyn / lediga hyreslägenheter i Älvsbyn / byteslägenheter i Älvsbyn.

Så om du letar efter Lediga lägenheter & hyresrätter i Älvsbyn så kan du nedan utforska vårt register av hyresvärdar och fastighetsägare helt kostnadsfritt nedan.

Älvsbyns Fastigheter AB

Bolaget som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Älvsbyns kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. Därutöver ska bolaget svara för driften och underhållet av kommunens fastighetsbestånd, park- och fritidsanläggningar samt förrådsverksamheten.