Örhus Invest AB
description

Örhus Invest AB

Bolaget skall äga o Bolaget skall äga och förvalta fast egendom och värdepapper -bedriva uthyrning av maskiner och inventarier inom industrin, jordbruk, skogsbruk och fastighetsförvaltning samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Örebrobostäder AB
description

Örebrobostäder AB

Bolaget har till fö Bolaget har till föremål för verksamheten att inom Örebro kommun förvärva, äga och förvalta fastigheter, tomträtter samt aktier och andelar i bolag, bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget har vidare till föremål för sin verksamhet att bedriva produktion och handel med el samt därmed sammanhängande verksamhet. Bolaget får ej