Lediga lägenheter & hyresrätter i Örebro

På Fixalyan.se listas Sveriges alla privata hyresvärdar eller fastighetsägare. Nedan listas specifikt lediga lägenheter i Örebro / lediga hyreslägenheter i Örebro / byteslägenheter i Örebro.

Så om du letar efter Lediga lägenheter & hyresrätter i Örebro så kan du nedan utforska vårt register av hyresvärdar och fastighetsägare helt kostnadsfritt nedan.

Örhus Invest AB

Bolaget skall äga och förvalta fast egendom och värdepapper -bedriva uthyrning av maskiner och inventarier inom industrin, jordbruk, skogsbruk och fastighetsförvaltning samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

Örebrohus Nr 13 Ekonomisk Fören

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förvalta föreningens fastigheter, att förvärva och äga fast egendom för att därmed tillgodose medlemmarnas behov av gemensamma anläggningar, såsom lekplats mm, att tillhandahålla värme, vatten sophämtning och yttre renhållning, att verka för den gemensamma trivseln och trevnaden inom föreningens verksamhetsområde samt att utöva härmed förenlig verksamhet.

Örebro Arbetarefören Ekonomisk Fören

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att medlemmarna utnyttjar föreningens tjänster eller på annat liknande sätt deltar i verksamheten: – att förvalta föreningens fastigheter och övriga tillgångar, – att tillhandahålla lokaler i fastigheten för i första hand föreningens medlemmar, – att bereda medlemmarna tillfällen till sällskapliga sammankomster i bildande och förädlande syfte, – att verka för ett gott och enigt förhållande mellan föreningens medlemmar.